10 Απριλίου 2023 – Το σώμα ως ‘αντι-αρχείο γνώσης’: κριτική διηγηματοπλασία για το φύλο και την σεξουαλικότητα

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη, Ειρήνη Αβραμοπούλου, πραγματοποίησε διάλεξη με τίτλο «Το σώμα ως ‘αντι-αρχείο γνώσης’: κριτική διηγηματοπλασία για το φύλο και την σεξουαλικότητα», στο πλαίσιο του Διεπιστημονικού σεμιναρίου α’ έτους “Κοινωνικές διακρίσεις, δικαιώματα και ειδικές κοινωνικές ομάδες, στο ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.