10 Μαΐου 2023 – «Κριτική Δημόσια Ανθρωπολογία: Η δημόσια διαβούλευση ως πεδίο αναστοχασμού, δημόσιας ευθύνης και λογοδοσίας»

Η Ειρήνη Αβραμοπούλου και η Ελένη Παπαγαρουφάλη έδωσαν διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο «Κριτική Δημόσια Ανθρωπολογία: Η δημόσια διαβούλευση ως πεδίο αναστοχασμού, δημόσιας ευθύνης και λογοδοσίας» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ομιλιών «Δημόσια Ανθρωπολογία» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.