21 Οκτωβρίου 2022- Συνέδριο “Η Πανδημία υπό τη Σκοπιά του Φύλου” του ερευνητικού προγράμματος ProGender 

Η Ειρήνη Αβραμοπούλου συμμετείχε ως συντονίστρια στο συνέδριο Η Πανδημία υπό τη Σκοπιά του Φύλου του ερευνητικού προγράμματος ProGender του Παντείου Πανεπιστημίου.