Σεμινάρια – Ομιλίες

22 Απριλίου 2022 – Who cares? Normalising femicide and the (im)possibility of making sense of gender-based violence

Ειρήνη Αβραμοπούλου Προσκεκλημένη ομιλία στο ερευνητικό πρόγραμμα Femicide & Forgiveness Seminar. Επιστημονικά Υπεύθυνος Associate Professor Charis Papacharalambous, Law Department, UCY, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

25 Φεβρουαρίου 2022 – Η βία του ‘προσφυγικού φαινομένου’: Έμφυλα και πολιτισμικά στερεότυπα την εποχή της ανθεκτικότητας

Eirini Avramopoulou One day conference The refugee phenomenon in Greece and Europe today: Multiple approaches, Department of Psychology and the Laboratory of Clinical Psychology & Psychopathology, Community Psychiatry and Developmental Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences.