22 Απριλίου 2022 – Who cares? Normalising femicide and the (im)possibility of making sense of gender-based violence

Ειρήνη Αβραμοπούλου

Προσκεκλημένη ομιλία στο ερευνητικό πρόγραμμα Femicide & Forgiveness Seminar. Επιστημονικά Υπεύθυνος Associate Professor Charis Papacharalambous, Law Department, UCY, Πανεπιστήμιο Κύπρου.